สิ่งที่ต้องมี ในสัญญาเช่าโกดังให้เช่า

เมื่อต้องการใช้บริการโกดังให้เช่า  ก็ย่อมต้องมีการทำสัญญาใช่ไหมค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ทางผู้ให้เช่าจะเป็นฝ่ายเขียนรายละเอียดในใบสัญญามาให้เอง โดยหากเราไม่อ่านให้ดีก็อาจถูกเอาเปรียบได้ง่าย วันนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องมีในสัญญาเช่ามาฝากกัน เพื่อจะได้รู้ทันสัญญาฉบับนั้น ก่อนตัดสินใจเซ็นยินยอมนั่นเอง

ข้อมูลทั่วไปของโกดัง

ในสัญญา ควรมีการระบุไว้ว่า โกดังขนาดเล็กให้เช่านั้น มีลักษณะอย่างไร พื้นที่เท่าไหร่ และตั้งอยู่ที่ไหน เพื่อกำหนดให้รู้ๆ อย่างชัดเจน ว่าโกดังให้เช่าในสัญญาฉบับนี้ เป็นโกดังแห่งไหนนั่นเอง

เงื่อนไขในการเช่า

เงื่อนไขในการเช่า (ถ้ามี) เช่นให้ผู้เช่าทำอะไรกับโกดังได้บ้าง และห้ามไม่ให้ทำอะไรบ้าง และหากผิดสัญญา จะต้องมีการชดใช้อย่างไร รวมถึงเงื่อนไขในการรับผิดชอบหากเกิดปัญหาขึ้นกับโกดังขนาดเล็กให้เช่าในกรณีต่างๆ อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการเช่า

เป็นข้อความที่ระบุถึงวัตถุประสงค์หลักในการเช่าโกดังของผู้เช่า ว่าต้องการนำโกดังไปทำอะไร เช่น เก็บสินค้าประเภทโซฟา เก็บสินค้าประเภทงานไม้ เป็นต้น

ระยะเวลาในการเช่าและกำหนดการจ่ายค่าเช่า

และสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยในสัญญาเช่า ก็คือระยะเวลาในการเช่า และกำหนดการจ่ายชำระค่าเช่านั่นเอง โดยต้องระบุว่าต้องจ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ จ่ายทุกวันที่เท่าไหร่ และหากผิดนัดจ่ายค่าเช่าไปแล้วกี่วัน ผู้ให้เช่าจะสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้

นี่ก็คือสิ่งที่ต้องมีในสัญญาให้เช่าโกดัง ดังนั้นใครที่กำลังจะทำสัญญาเช่า ก็อย่าลืมอ่านรายละเอียดในสัญญาให้ครบ โดยเฉพาะเงื่อนไขในการเช่านั่นเอง