เกณฑ์ของการสอบเทียบเครื่องมือวัด(Calibration)

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) มีชีวิตกระบวนการหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ก่อความเชื่อมั่นว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่นั้น ยังคงมีคุณภาพกับกฏเกณฑ์แม่นยำ สมแก่การนำไปใช้งานในกระบวนการผลิต เพื่อให้นำไปสู่ข้อยุติโหล่ก็คือของซื้อของขายที่ผลิตออกมาได้อย่างมีความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่โรงงานกำหนด โดยการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คือการเทียบค่าของเครื่องมือวัดของโรงงาน กับค่าเกณฑ์ของห้องทำงานทำการสอบเทียบที่ทำได้สอบกลับได้สู่เกณฑ์แห่งชาติ หรือกฏเกณฑ์ระหว่างชาติได้ โดยในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะต้องรายงานค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty) ด้วยทุกครั้ง ในปัจจุบันนี้ ทุกเกณฑ์สากล จะมีข้อกำหนดที่กล่าวถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ทั้งสิ้น เช่น ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS 16949, มอก.18000 เป็นอาทิ

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ของห้องดำเนินงานสอบเทียบ TIC มีหลักเกณฑ์เพราะเหตุนี้

หาได้การต้อนรับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005

เครื่องไม้เครื่องมือมาตรฐานจากยุโรปและอเมริกา สามารถสอบกลับถึงกฏเกณฑ์นานาชาติ (Traceability) เช่น NIST, NIMT, PTB, BIPM, OFMET, NMI เป็นต้น

พนักงานที่ทำการสอบเทียบมีทักษะ ความชำนาญและประวัติการฝึกอบรมสั่งสอนอย่างมั่งคั่ง เป็นไปตามข้อเรียกร้องตามเกณฑ์ ISO/IEC 17025:2005  การันตีระยะเวลาสอบเทียบ 7 – 10 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งฝืนการสอบเทียบ

บริการรับ – ส่งเครื่องมือวัดของท่านฟรี

บริการแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อครบรอบการสอบเทียบ (Due Date)  มีให้บริการทำสัญญาจ้างสอบเทียบรวมต่อเดือน หรือ ต่อปี โดยมีส่วนลดวิเศษ  มีบริการขายเครื่องใช้ไม้สอยวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรมทุกชนิด โดยในคดีที่สั่งซื้อสินค้าพร้อมกับบริการสอบเทียบ มีส่วนลดค่าสอบเทียบ 20 %

รับพิจารณาหารือโจทย์กล่าวถึงงานสอบเทียบ โดยทีมเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ

เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือวัด อยู่เหนือขอบข่ายการให้บริการ ห้องปฏิบัติยินดีส่งสอบเทียบไปยังห้องจัดการอื่น โดยจะรับผิดชอบในการรับ – ส่งเครื่องอุปกรณ์ทั้งปวง

รับสอบเทียบงานด่วน ในกรณีที่ท่านหมายมั่นรับใช้เครื่องมือ ห้องดำเนินงานสามารถสอบเทียบให้แล้วเสร็จภายใน 1 – 2 วัน