Tag Archives: ประตูออโต้

หลักการทำงานของประตูรีโมทที่เข้าใขง่ายและสบาย

การทำงานของ ประตูรีโมท – ประตูรีโมท เป็นประตูที่ควบคุมด้วยการเปิด-ปิด ด้วยรีโมทคอนโทรล ที่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติแบบอื่นๆ เช่น คีย์การ์ด หรือเครื่องสแกน  ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดเข้า-ออกของประตูได้อย่างดี เพื่อช่วยทุ่นแรง และเวลา ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเลี่ยงต่อการโดนขโมยของ หรือ การขโมยรถ เมื่อลงไปเปิดประตู  หรือเสี่ยงต่อการที่มีเด็กเด็กอยู่ในรถ แล้วเราลงไปเปิดประตู เด็กอาจจะเล่นเกียร์ หรือ รถล๊อคเอง ทำให้เด็กติดอยู่ในรถ

ประตู รีโมท  นั้นจะทำงานล็อคเองในตัว เมื่อเลื่อนปิดแล้วไม่ต้องเสียเวลาล็อคอีก เพราะมีตัวรีโมทในการตวบคุมเป็นหลักเสมือนเป็นกุญแจในตัวมันเอง ซึ่งประตู รีโมทมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

ประตูรีโมทแบบบานเลื่อน เป็นแบบเลื่อน   ด้วยตัวประตูรีโมทจะวิ่งอยู่บนล้อไปตามรางเหล็กเพลาที่วางติดกับพื้น   ถือเป็นการเปิดแบบเลื่อนในทิศทางที่ขนานกับพื้นโลก และการเลื่อนเปิดแบบประยุกต์ต่างๆ   โดยต้องมีบริเวณหน้าบ้านที่มีความกว้างกว้าง พอที่จะเก็บประตูทั้งบานได้

ประตูรีโมทแบบบานสวิง  เป็นบานประตูสองบาน  และเปิด-ปิดในลักษณะของบานสวิง โดยบาน ส่วนใหญ่มักกับใช้กับประตูหน้าบ้านที่ไม่ค่อยมีพื้นที่ด้านกว้างมากนัก ประตู  โดยแต่ละบานจะถูกยึดติดกับหัวเสาของทั้งสองด้าน  ซึ่งมีความลึกพอที่สามารถเก็บบานประตู ที่ไม่กีดขวางการเข้า-ออก หรือการจอดรถยนต์