Tag Archives: แผ่นเมทัลชีท

คุณลักษณะของเมทัลชีทพร้อมกับการนำเมทัลชีทมาจัดทำหลังคาที่อาศัย

บ้านเป็นเคหสถานของมนุษย์ที่เป็นบ่อเกิดของความรักใคร่ ความอบอุ่น และความปลอดภัย ยิ่งกว่านั้นเป็นจุดศูนย์รวมของสมาชิกทุกผู้ทุกนามในครอบครัวที่จะดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

แต่ที่สุดแล้วการเลือกวัสดุในการปลูกบ้านก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็เพราะว่าการที่มีบ้านพักอาศัยที่แข็งแรงทนทานแล้ว ก็จะทำให้บ้านช่องห้องหับที่เรามุ่งมาดปรารถนาปลูกอยู่กับเราไปนมนาน   ก่อนดำเนินการก่อสร้างบ้าน เราพึงจะให้ความสนใจในการคัดหาวัตถุที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งมีหลายแบบประเภทให้เราได้คัดใช้ เช่น หลังคาบ้าน และหลังคาบ้านที่ใช้เมทัลชีทในการทำเป็นหลังคาที่พักอาศัย และจุดดีของการใช้เมทัลชีทเป็นเครื่องมือส่วนเพิ่มเติมหนึ่งในการปลูกเรือนก็คือ ดูแลรักษาปัญหาการรั่วซึมของหลังคา เหตุว่าเมทัลชีทสามารถผลิตได้แผ่นที่ยาวแบบไม่มีรอยต่อ เมื่อไม่มีรอยต่อก็จะไม่มีการรั่วซึมนั้นเอง ลักษณะของเมทัลชีทจะเป็นแผ่นโลหะที่เคลือบอลูซิงค์  ซึ่งจะแยกประเภทระดับความมั่นคงเป็นความหนาของแผ่นเมทัลชีทและความหนาของชั้นที่หุ้มอลูซิงค์  ในด้านความเสียหายของเมทัลชีทนั้นเกิดความเสียหายกับตัววัตถุนิดเดียว เพราะเมทัลชีทที่นำมามุงหลังคานั้น ไม่แตกง่ายเหมือนกระเบื้องหลังคาทั่วๆ ไป ยิ่งไปกว่านี้ในการทำงานยังง่ายและสะดวกต่อการทำงานมาก เพราะเมทัลชีทมาเป็นแผ่นยาวและทำจัดตั้งลักษณะเดียวกับหลังคากระเบื้องลอนคู่ จึงมีความว่องไวมากในการทำงานมาก ส่วนด้านราคา ซึ่งเฉลี่ยตารางเมตร ละ 450-750 บาท ซึ่งก็ขึ้นอยู่ความยาวการผลิต กับสีของแผ่น ความหนาของแผ่น ความหนาของชั้นเคลือบอลูซิ้ง